بکن بکن ناصر با سامان

بکن بکن ناصر با سامان (1)
بکن بکن ناصر با سامان

ناصر دومین شخصی بود که توی زندگیم باهاش سکس کردم اما دومین بارم نبود
توی داستان قبلی که داستان سکسم با عماد بود گفتم که توی مدتی که با عماد بودم ۲ یا ۳بار باهاش سکس کردم بعد از تموم شدن رابطم با عماد با ناصر اشنا شدم.
۲-۳ماه بود که رابطم با عماد تموم شده بود…توی این مدت سکس نداشتم و خیلی دلم سکس میخواست…
تا اینکه یک شب به یکی از چت روم های دوست یابی وارد شدم
اولش فقط چون حوصلم سررفته بود اونجا رفتم اما بعدا بخاطر اعضای باحالش خوشم اومد ازش
چند شب پشت سر هم به اون چت روم رفتم تا اینکه یک شب یکی با نام «خسته از زندگی» توی گروه گفت : سلام سامان.
منم جوابشو دادم…یکم توی گروه صحبت کردیم و گفت بیا بریم توی خصوصی
رفتیم توی خصوصی و بهم گفت از خودت بگو
منم درباره خودم گفتم . که چند سالمه و پوزم چیه و….اونم از خودش گفت
ناصر یه مرد ۳۵ ساله بود و گفت که قدش ۱۸۰ و وزنش ۷۸ کیلو هست و فاعل هست…
با خودم گفتم حتما باید خیلی خوب باشه..اما یه جوری بود..انگار به زور جواب می داد…
ازش پرسیدم : چرا اینجوری حرف میزنی ؟؟؟
گفت چجوری ؟؟؟
گفتم : سرد و بی حال
گفت : بیخیال
اینو گفت و آف شد…اول فکر کردم نکنه من چیزی گفتم که ناراحت شده.ولی اینطور نبود
خلاصه فردا شبش من دوباره توی اون چت روم رفتم…چند دقیقه بعد ناصر اومد و بهم پیام داد و بابت دیشب ازم معذرت خواهی کرد و گفت : من حال خوشی نداشتم…۱ماه پیش زنمو طلاق دادم و اعصابم سرجاش نبود
من هم بخاطرش ناراحت شدم هم خیلی خوشحال شدم که با یه مردی اشنا شدم که متاهل بوده.ینی کارشو بلده
بهم گفت یه عکس بهم بده…اولش میترسیدم بدم ولی دلو زدم به دریا و عکسمو دادم…
گفت : واااااو چه خوشگل…مثل هلوی پوست کنده میمونی که باید خوردش(این عین جمله ای بود که گفت.هنوز یادمه)
یهو یه جوری شدم و یه حسی بهم دست داد.. گفتم مرسی…میشه منم یه عکس از تو ببینم ؟؟
گفت : باشه . عکسشو داد..یه قیافه ی خیلی معمولی داشت…ینی زشت نبود ولی خیلی هم خوشگل نبود…اما یه جذبه خاصی داشت.مخصوصا نگاهش
گفت : خب …پسندیدی؟؟؟؟ گفتم :‌ اره…. گفت : خوبه خداروشکر…یه استیکر خنده هم فرستاد
بهم گفت :‌سامان من ازت خوشم میاد…میشه یه قراری بذاریم و بیای پیشم؟؟؟من خونه دارم و بعد از طلاقم همینجا تنها زندگی میکنم
خیلی زود گفته بود ولی منم از خدام بود . گفتم : نمیدونم
گفت : بین سامان . من ۱ماهه که کلا با کسی حرف نزدم و سکس هم نکردم نمیگم سکس نمیخوام چرا میخوام اما به یک همدم هم احتیاج دارم در کنارش سکس….الان که عکستو دیدم بیشتر دلم میخوادت
گفتم : تو اگه گی هستی پس چرا ازدواج کردی ؟؟؟
گفت : من از اون دسته از ادما هستم که بعد از ازدواج علاقم به همجنسم رو فهمیدم و واسه همینم طلاق گرفتم
تا چند دقیقه هردومون هیچ پیامی ندادیم تا اینکه اون گفت : سامان ؟؟؟
گفتم بله ؟؟
گفت : میای پیشم ؟؟؟؟
یکم مکث کردم و گفتم : اره
خیلی خوشحال شده بود…گفت فردا شب منتظرتم ……ادرسشم بهم داد
ولی خیلی استرس داشتم…تاحالا ندیده بودمش…اولین باری بود که بدون اینکه کسی رو بشناسم دارم میرم خونش..یکم ترسیده بودم ولی…
خلاصه شب بعدش رفتم….رسیدم به اپارتمانش…بهش زنگ زدم گفت بیا طبقه چهارم واحد ۷
رفتم دم واحدش ولی ترسیدم که اشتباه رفته باشم…واسه همین بهش اس دادم و گفتم دم در هستم

بکن بکن ناصر با سامان (2)
بکن بکن ناصر با سامان

یدفعه صدای پاهاشو شنیدم که داشت میومد سمت در….قلبم داشت تند میزد….
درو باز کرد ولی تا دیدمش اروم شدم…دقیقا مثل عکسش بود
گفت : سلام عزییییییزم…..بفرما تو
درو بست و دستشو انداخت دور گردنم و منو برد تو سالن و نشستیم روی مبل
یکم صحبت کردیم و رفت برام نوشیدنی بیاره
وقتی توی اشپزخونه بود همش نگاهش میکردم…واسم جذاب بود…هیکلش درشت بود چارشونه…فیتنسی نبود ولی بد نبود هیکلش
خلاصه با دوتا هایپ اومد…بازش کرد و واسم ریخت توی لیوان و گذاشت جلوم…یکم خوردم و گفت :‌ ما معمولا هایپ رو با ودکا مبخوریم….یه لبخندی بهش زدم…گفت ودکا میخوری ؟؟؟
نمیدوستم چی بگم…تاحالا نخورده بودم ولی نمیدونم چرا الکی گفتم : یکی دو بار خوردم
بلند شد رفت ودکا اورد و یکم ریخت واسه خودش و من بهش گفتم واسه من کم بریز…
خوردیم…شروع کردیم به حرف زدن…نمیدونم حدود ۱۵دقیقه صحبت کردیم و از همدیگه گفتیم…چند دقیقه بعد احساس کردم خیلی گرممه….فکرکنم بخاطر ودکا بود…نمیدونم…هی خودمو باد میزدم….وسط حرفاش گفت :‌ گرمته ؟؟؟ گفتم اره خیلی
بلند شد کولر رو روشن کرد و اومد دستمو گرفت و منو برد تو تراس…یکم باد میومد خنک بود….
گفتم اخیش…بهتر شد…یهو اروم از پشت بغلم کرد و گردنمو بوس کرد….موهای تنم سیخ شده بود
گفت بهتری ؟؟؟ گفتم اره…همونطوری دستامو گرفت و بازم گردنمو بوس کرد…دستمو گرفت و اومدیم تو سالن…یکم دیگه ودکا خورد و به منم داد من خیلی کم خوردم…بعد دوتا دستامو گرفت و بردم تو اتاق خواب روی تخت دو نفره
قشنگ مشخص بود که یه زن و شوهر روی اون تخت سکس کردن قبلا…اتاق جو سکسی داشت…
منو خوابونده بود روی تخت و اومده بود روی من و داشت منو میبوسید…..خیلی داغ شده بودم….دست میکشید به بدنم
یکم مست هم شده بودم که دیگه بدتر…اروم گفت : چه بدن نرمی داری…دستشو کرد تو تیشرتم و سینه هامو گرفت
محکم سینه هامو گرفته بود تو مشتش و لبامو میخورد…خودشو چسبونده بود به من…کیرشو حس میکردم
یهو گفت بیا اینجا ببینم…خوابید و منو اورد روی خودش…بازم لبامو خورد…یه دفه تیشرتمو داد بالا…سرشو اورد جلو سینه هامو خورد….خیلی خوب میخورد داشتم دیوونه میشدم….گفتم : اااااه….گفت جوووون….خوبه ؟؟؟ دوس داری؟؟؟گفتم اررررهههه…بخوووورررر….شروع کرد اون یکی سینمم خورد….اروم تیشرتمو دراورد….دستشو میشکید به کمرم…
من داشتم گردنشو میخوردم که دستشو برد توی شلوارم و کیرموگرفت…یکم مالیدش…منم دست کردم تو شلوارشو کیرشو گرفتم…از متوسط یکم کلفت تر بود..بعد دستشو کرد پشتم و انگشتشو گذاشت رو سوراخم…یکم فشار داد…خیلی دوس داشتم…دید که خوشم اومد بیشتر فشار داد…یکم که رفت تو دردم اومد چون خشک بود…دستشو گرفتم و درش اوردم…
بلند شدم لباسشو دراوردم…بدنش تقریبا پر مو بود..(دوس دارم بدن پر مو)سینشو خوردم…صورتمو میکشیدم به شکمش…موهامو گرفته بود…اومدم سمت شلوارش و از روی شلوار کیرشو بوس کردم…زیپشو باز کردم و شلوارشو دراوردم….دستمو از پاچه ی شورتش کردم تو و کیرش گرفتم و مالیدم…یهو شورتشو دراورد کیرشو گرفت و به من نگاه کرد…گردنمو گرفت و سرمو اورد سمت کیرش….کیرشو گذاشتم تو دهنمش و شروع کردم به خورد ن و لیسیدن….خیلی داشت حال میکرد…اه میکشید….همینطور داشتم ساک میزدم که گفت به من نگاه کن….در حال ساک زدن نگاهش میکرد.ابن کارو خیلی دوس داشت….وقتی تخماشو میلیسیدم دیوونه میشد و میگفت : اااااااهههههههه…..یهو موهامو گرفت کیرشو کرد تو دهنم و تا ته فرو میکرد تو وسرمو تند تند بالا و پایین میکرد و تو دهنم تلمبه میزد…داشتم خفه میشدم…هی میگفت : بخووورررررششششش…..ااااهههه….کیرمو بخوررررر….یهو نفسم بند اومد ودرش اوردم ….منو خوابوند و گفت میخوام واست ساک بزنم…گفت اولین باره که میخوام کیر بخورم…یکم خورد…معلوم بود که بلد نبود…ولی خوب بود خیلی داشتم حال میکردم همزمان سینه هامو میمالید و دست میکشید به بدنم…یکم که خورد امد روی من و یکم لب بازی کردیم…یهو نگام کرد و گفت من سکسم یکم خشنه و کاندوم هم نمیذارم…نمیدونستم چی بگم…مست هم بودم….گفتم میخوااااام….گفت باشه عزیزم…بلند شد رفت یه چیزی اورد گفت روغن بچه هست (دوستان روغن بچه تو سکس خیلی خوبه.چون تجربه کردم میگم.خوب لیز میکنه و اگه بمونه جذب بدن میشه..در کل خیلی خوبه)..یکم ریخت رو دستش و مالید به کونم…یکم انگشت کرد و همزمان گردنمو میخورد…خیلی دلم میخواست…گفتم : منو بکن…گفت جون عشقم…یکم ریخت رو کیرش یکم دیگه هم زد به کونم…منو برگردوند و خوابید روم و کیرشو گذاشت دم سوراخم…داشت فشار میداد..گفتم صبر کن ناصر…گوش نداد..گفتم داره دردم میاد..ااایییی….یکم دیگه روغن زد و دوباره فشار داد…پهلو هامو گرفت و یهو کیرشو کرد تو کونم…یکم دردم گرفت گفتم اااااااااایییییییی…اااااااااههههههههه….گفت جونم الان خوب میشه….یکم توش نگه داشت و شروع کرد تلمبه زدن…اول اروم ولی یهو تندش کرد منم داشتم حال میکردم…اه و ناله میکردم خیلی دوس داشت…خودشم از ااااه کشیدنش معلوم بود که داره لذت میبره…یهو بادستش محکم زد رو کونم…درد اومد گفتم ااااااااااااااییییییییییی….گفت جونم من که گفتم یکم خشنم…بعدش خوابید و گفت بیا بشین روی کیرم…اومدم روش و کیرشو گرفتم و گذاشتم رو سوراخم داشتم اروم میدادم توش که دوباره پهلوهامو گرفت و محکم منو نشوند رو کیرش…دیگه دردم نیومد فقط داشتم حال میکردم…محکم و تند تند میکرد..بعد همونجوری بغلم کرد و بلند شد منو گذاشت روی میز توالت و پاهامو گذاشت روی شونش و شروع کرد به کردن….من ااههه میکشیدم…موهامو میگرفت و محکم کیرشو میزد تو کونم و بهم نگاه میرد….نوک سینمو میگرفت و فشار میداد….همش یه کاری میکرد که من جیغ بزنم…رونمو محکم گرفته بود و محکم منو میکرد..با یه دستش هم کیرمو میمالید…یکم روغن ریخت روی کیرم و مالید…دیگه رفته بودم تو فضا و ارضا شدم…ابم ریخت روی شکمم چند دقیقه بعدش هم ناصر ابش اومد…گفت ابم داره میاد کیرشو دراورد…من کیرشو گرفتم و زدم ابش پاشید روی شکمم و سینم..حتی یکمش ریخت روی چونم…خیلی پرش داشت…یه نفس عمیق کشید اومد لبامو خورد و بغلم کرد و بردم حموم…توی حموم زیر دوش یکم عشق بازی کردیم…خودمونو شستیم و اومدیم بیرون…یه حوله گرفت دورم و خشکم کرد…بعد دوتایی باهم لخت تاصبح خوابیدیم…صبح بلند شد و صبحانه درست کرد و خوردیم…بغلم کرد و گفت : دیشب خیلی خوب بود…بوسم کرد..چون باید زود میرفت سرکار منو تا خونه رسوند..توی راه بهم گفت اولین تجربه گی ام بود و عالی بود میخوامت سامان…دم خونه یدونه بوسم کرد…پیاده شدم و اون رفت…متاسفانه بعدش نشد دیگه سکس کنیم.باهم در ارتباط بودیم ولی هنوز که نشد دوباره سکس کنیم..ینی پیش نیومد…
پ ن : دوستان…اونایی که میگن چجوری توی سکس کیر ادم کثیف نمیشه…..یه اصطلاحی هست به نام (شلنگی) یا (تنقیه)
باید کون قبل از سکس تخلیه بشه…و چندبار با اب پر بشه و بافشار خالی بشه که تمیز بشه
شلنگ رو بذارید دم سوراخ و یکم فشار ابو زیاد کنید که پر بشه و بعد با فشار خالی کنید…ترس هم نداره اتفاقی هم نمیافته.
انقد اینکارو بکنید تا تمیز بشه.

بکن بکن ناصر با سامان (3)
بکن بکن ناصر با سامان